print-portal.pl

Urząd w powiecie Multnomah

no image Ten Budynek rządowy prowadzi sprawy mieszkańców powiatu Multnomah. Został zbudowany dnia 1953-01-01. Urząd prowadzi działalność w stanie OR. Jego szczegółowy adres to 911 Ne 11Th Ave, 97232-4128 Portland. Przed placówką przewidziano 82 miejsca parkingowe dla interesantów. Podmiotem administracyjnym sprawującym pieczę nad instytucją jest Dystrykt Kongresowy nr 3. Numerem przyznanym urzędowi, zgodnie z amerykańskim ustawodawstwem, jest nr 179322. Jednostka posiada również kod OR0033.

Budynki administracji rządowej USA

Urząd w powiecie York screen

Urząd w powiecie York

Ten Budynek rządowy obsługuje sprawy powiatu York. Jego budowa została zakończona dnia 1970-01-01. Urząd działa w...

__New articles

Szkoła gimnazjalna nr 7027 screen

Szkoła gimnazjalna nr 7027

Brytyjska placówka edukacyjna o numerze 7027 znajduje się w mieście Wantage, ulica Denchworth Road, kod pocztowy OX12...