print-portal.pl

Urząd w powiecie Mecklenburg

no image Ten Budynek rządowy obsługuje sprawy mieszkańców powiatu Mecklenburg. Jego budowa została zakończona dnia 1998-08-24. Urząd działa w stanie NC. Jego szczegółowy adres to 8702 Red Oak Boulevard, 28217-5912 Charlotte. Przed urzędem utworzono 0 miejsc parkingowych dla interesantów. Organem administracyjnym sprawującym kontrolę nad podmiotem jest Dystrykt Kongresowy nr 12. Numerem nadanym jednostce, zgodnie z amerykańskim prawodawstwem, jest nr 0. Placówka posiada również kod NC2627.

Budynki administracji rządowej USA

Urząd w powiecie Cecil screen

Urząd w powiecie Cecil

Urząd ten prowadzi sprawy mieszkańców powiatu Cecil. Powstał w dniu 1992-12-01. Urząd prowadzi działalność w...

__New articles

Szkoła gimnazjalna nr 7027 screen

Szkoła gimnazjalna nr 7027

Brytyjska placówka edukacyjna o numerze 7027 znajduje się w mieście Wantage, ulica Denchworth Road, kod pocztowy OX12...