print-portal.pl

Urząd w powiecie Fairfax

no image Urząd ten prowadzi sprawy powiatu Fairfax. Jego budowa została zakończona w dniu 1970-01-01. Urząd działa w stanie VA. Jego szczegółowy adres to 14390 Air & Space Museum Parkway, 20151-3002 Chantilly. Przed placówką przygotowano 0 miejsc parkingowych dla interesantów. Podmiotem administracyjnym sprawującym pieczę nad podmiotem jest Dystrykt Kongresowy nr 10. Numerem nadanym jednostce, zgodnie z amerykańskim prawodawstwem, jest nr 0. Jednostka otrzymała również kod VA0891.

Budynki administracji rządowej USA

Urząd w powiecie Cecil screen

Urząd w powiecie Cecil

Urząd ten prowadzi sprawy mieszkańców powiatu Cecil. Powstał w dniu 1992-12-01. Urząd prowadzi działalność w...

__New articles

Szkoła gimnazjalna nr 7027 screen

Szkoła gimnazjalna nr 7027

Brytyjska placówka edukacyjna o numerze 7027 znajduje się w mieście Wantage, ulica Denchworth Road, kod pocztowy OX12...