print-portal.pl

Urząd w powiecie District Of Columbia

no image Urząd ten obsługuje sprawy mieszkańców powiatu District Of Columbia. Jego budowa została zakończona dnia 1902-01-01. Urząd operuje w stanie DC. Jego dokładny adres to 2701 Martin Luther King Jr Ave Se, 20032-2608 Washington. Przed urzędem utworzono 0 miejsc parkingowych dla petentów. Podmiotem administracyjnym sprawującym pieczę nad podmiotem jest Dystrykt Kongresowy nr 0. Numerem przyznanym jednostce, zgodnie z amerykańskim prawodawstwem, jest nr 52584. Jednostka posiada również kod DC0133.

Budynki administracji rządowej USA

Placówka rządowa w powiecie District Of Columbia screen

Placówka rządowa w powiecie District Of Columbia

Ten Budynek rządowy prowadzi sprawy mieszkańców powiatu District Of Columbia. Powstał dnia 1943-01-01. Urząd...

__New articles

Szkoła gimnazjalna nr 7027 screen

Szkoła gimnazjalna nr 7027

Brytyjska placówka edukacyjna o numerze 7027 znajduje się w mieście Wantage, ulica Denchworth Road, kod pocztowy OX12...