print-portal.pl

Placówka rządowa w powiecie Philadelphia

no image Ten Budynek rządowy obsługuje sprawy powiatu Philadelphia. Został zbudowany dnia 1928-01-01. Urząd operuje w stanie PA. Jego dokładny adres to 5000 Wissahickon Ave, 19144-4867 Philadelphia. Przed urzędem utworzono 0 miejsc parkingowych dla interesantów. Podmiotem administracyjnym sprawującym pieczę nad podmiotem jest Dystrykt Kongresowy nr 2. Numerem nadanym jednostce, zgodnie z amerykańskim prawodawstwem, jest nr 0. Jednostka otrzymała także kod PA0603.

Budynki administracji rządowej USA

Urząd w powiecie York screen

Urząd w powiecie York

Ten Budynek rządowy obsługuje sprawy powiatu York. Jego budowa została zakończona dnia 1970-01-01. Urząd działa w...

__New articles

Szkoła gimnazjalna nr 7027 screen

Szkoła gimnazjalna nr 7027

Brytyjska placówka edukacyjna o numerze 7027 znajduje się w mieście Wantage, ulica Denchworth Road, kod pocztowy OX12...