print-portal.pl

Placówka rządowa w powiecie New Haven

no image Urząd ten prowadzi sprawy mieszkańców powiatu New Haven. Jego budowa została zakończona dnia 1970-01-01. Urząd prowadzi działalność w stanie CT. Jego szczegółowy adres to 900 Northrop Road, 06492-1997 Wallingford. Przed urzędem utworzono 4 miejsca parkingowe dla petentów. Podmiotem administracyjnym sprawującym pieczę nad instytucją jest Dystrykt Kongresowy nr 3. Numerem przyznanym placówce, zgodnie z amerykańskim prawodawstwem, jest nr 1790. Placówka posiada również kod CT3335.

Budynki administracji rządowej USA

Urząd w powiecie York screen

Urząd w powiecie York

Ten Budynek rządowy obsługuje sprawy powiatu York. Jego budowa została zakończona dnia 1970-01-01. Urząd działa w...

__New articles

Szkoła gimnazjalna nr 7027 screen

Szkoła gimnazjalna nr 7027

Brytyjska placówka edukacyjna o numerze 7027 znajduje się w mieście Wantage, ulica Denchworth Road, kod pocztowy OX12...