print-portal.pl

Placówka rządowa w powiecie Jackson

no image Ten Budynek rządowy prowadzi sprawy mieszkańców powiatu Jackson. Powstał w dniu 1982-06-14. Urząd operuje w stanie MO. Jego szczegółowy adres to 2300 Main, 64108-2416 Kansas City. Przed placówką utworzono 19 miejsc parkingowych dla petentów. Podmiotem administracyjnym sprawującym kontrolę nad podmiotem jest Dystrykt Kongresowy nr 5. Numerem nadanym placówce, zgodnie z amerykańskim systemem prawnym, jest nr 79280. Placówka otrzymała także kod MO1965.

Budynki administracji rządowej USA

Urząd w powiecie York screen

Urząd w powiecie York

Ten Budynek rządowy obsługuje sprawy powiatu York. Jego budowa została zakończona dnia 1970-01-01. Urząd działa w...

__New articles

Szkoła gimnazjalna nr 7027 screen

Szkoła gimnazjalna nr 7027

Brytyjska placówka edukacyjna o numerze 7027 znajduje się w mieście Wantage, ulica Denchworth Road, kod pocztowy OX12...