print-portal.pl

Placówka rządowa w powiecie Columbia

no image Urząd ten prowadzi sprawy powiatu Columbia. Jego budowa została zakończona dnia 1963-01-01. Urząd operuje w stanie WA. Jego szczegółowy adres to 202 S 2Nd, 99328-9998 Dayton. Przed budynkiem przewidziano 5 miejsc parkingowych dla interesantów. Podmiotem administracyjnym sprawującym pieczę nad podmiotem jest Dystrykt Kongresowy nr 5. Numerem nadanym jednostce, zgodnie z amerykańskim systemem prawnym, jest nr 2405. Jednostka otrzymała także kod WA0062.

Budynki administracji rządowej USA

Urząd w powiecie Benton screen

Urząd w powiecie Benton

Ten Budynek rządowy prowadzi sprawy mieszkańców powiatu Benton. Został zbudowany dnia 1970-01-01. Urząd działa w...

__New articles

Szkoła gimnazjalna nr 7027 screen

Szkoła gimnazjalna nr 7027

Brytyjska placówka edukacyjna o numerze 7027 znajduje się w mieście Wantage, ulica Denchworth Road, kod pocztowy OX12...